Handelsbetingelser

Lejebetingelser hos Kelds Udlejning

INDGÅELSE AF AFTALE OM LEJE & FORTRYDELSE

En lejeaftale er bindende, dog har du altid 14 dages fortrydelsesret. Denne bortfalder dog i tilfælde
hvor bestilling afgives under 14 dage før leje start.

Varer som er købt kan du altid returnere, dog kan der være fødevarer som ikke kan tages retur jf. Fødevarestyrelses

regler herom, dette vil fremgå ved de enkelte varer. 

Aftalen indgåes mellem kunden anført på bookingen & Kelds Vognen ApS – Cvr 41163984 – Tlf.: 71 99 37 90

Køb af vare som er leveret med pakkebud o.l. her kan du også benytte din 14 dages fortrydelsesret, dog skal du selv betalt retur fragten. 
Sender du åbnet fødevare eller emballage retur krediteres beløbet ikke. Disse vare henlægges i 8 dage og bortskaffes herefter

EFFEKTER

De lejede effekter leveres i forsvarligt stand og skal returneres i samme stand, dog
med undtagelse, at disse som opstår ved alm. brug. Ved udlevering instrueres lejer i brug af udstyret.
Der må IKKE påklæbes med tape, lim eller lignende på nogen af de lejede effekter.

Fjernelse af limrester samt dele som ikke kan renses faktureres til lejeren.

 

FEJL & MANGLER

I tilfælde af fejl og mangler skal vi STRAKS underrettes på Tlf.: 71 99 37 90 ( ikke SMS )
Vi vil snarest forsøge at udbedre fejlen eller bytte udstyret. Kan nævnte ikke løses, betales lejen retur.

 

ERSTATNING

Der udbetales ikke erstatning i tilfælde af fejl og mangler, eller leveringssvigt. (force majeure)
Dog kan lejen helt eller delvis refunderes.

 

FORSIKRING

Det påhviler lejer at holde udstyret forsikret fra modtagelse til returnering. Samt at dække udgifter i
forbindelse med tyveri, hærværk, fejlbetjening, mislighold, samt bortkomst af løsdele.
Udlejer forbeholder sig ret at bruge 10 hverdage til, at efterse udstyret for fejl og mangler.

 

UDLEVERING & RETURNERING

Der skal ved levering og afhentning kunne fremvises billede id. (kørekort eller pas)
(LEVERING)
Har du bestilt levering kontakter vi dig dagen før og aftaler tidspunkt for levering. Vi planlægger
vores leveringer så sent som muligt for undgå ændringer. Lejer skal stille med en person til hjælp ved
leveringen, samt sammenpakning. Er der ikke en til at hjælpe forbeholder vi os ret til at kører igen
eller tilkalde en mand. Denne udgift faktureres lejer (395,00/time - eks. moms)

(SELVAFHENTNING)
Flere af vores produkter kan afhentes på vores lager. Dog skal alle produkter transporteres stående.
Er du i tvivl om mål og vægt kontakt os da venligst for mere info.

 

ÅBNINGSTIDER PÅ LAGERET

Efter aftale.

 

BETALING

Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen.
Betaling er normalt netto 8 dage før leverings dagen.

Har du spørgsmål vedr. betaling eller faktura - så kontakt Susanne på bogholderi@kelds-polser.dk

 

RETURRET

Vi har returret på følgende produkter*, forudsat emballagen ikke er brudt, skadet eller på anden måde i en stand som gør dem usalgsbare.

* FADØL - Ved mere end én fustage opkræves 10% pr fustage i gebyr

* Softice Mix - Ved leje af softicemaskiner refunderes softice mix. Der er inkluderet 4 x 2 L i prisen, som ikke refunderes. Ekstra købte softice mix (udover 4 x 2L) refunderes.
 

Køb af vare som er leveret med pakkebud o.l. har kan du også benytte din 14 dages fortrydelsesret, dog skal du selv betalt retur fragten. 
Sender du åbnet fødevare eller emballage retur krediteres beløbet ikke. Disse vare henlægges i 30 dage er de ikke afhentet efter fristen bortskaffes de. 

 

PERSONOPLYSNINGER 

Vi indsamler relevante opsysninger om dig. Disse gemmes i henhold til regnskabsloven. Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. part.

Efter 5 år + løbende år slettes din oplysninger fra vor databaser. Alle oplysninger som ikke længer er relevante for os slettes straks, med mindre, det jf. lovgivning kræves gemt 

 

SÆRLIGE FORHOLD VED HOPPEBORGE, BUNGEE-RUN & RODEOTYR
(OPPUSTELIGE FORLYSTELSER)

ARRAGEMENTER MED OFFENTLIG ADGANG

Skal ovennævnte udstyr bruges ved offentlige arrangementer skal der laves en ansøgning til politiet.
Vi har et skema til brug for dette. Foruden ansøgningen vedlægges også kontrolattest og
forsikringspolice. Dette er en formalitet som sikrer, at kun godkendt udstyr opsættes.
Det er lejers ansvar at ansøgning bliver sendt.

 

OPSYN & BETJENING AF OPPUSTLIGE FORLYSTELSER

Disse typer udstyr SKAL være under opsyn. Opsynet skal foretages af en person på min. 18 år eller en
person på min. 16 år, som har en samtykkeerklæring fra forældremyndigheds indehaveren.

 

ANSVAR

Vi har ved Alm. Brand en lovpligtig ansvarsforsikring. Vores udstyr bliver synet min. hver 12 måned af Teknologisk Institut.

 

INSTRUKTION

Vi instruerer lejer i brugen af udstyret, og giver gode råd om hvordan man morer sig på sikker vis.
Det er lejers ansvar at følge instruktionen.
Er der spørgsmål kan vi altid kontaktes på Tlf.: 71 99 37 90 eller mail: udlejning@kelds-polser.dk

 

 

Klageadgang 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt mailadresse for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr